Od samotného počátku našeho hospodaření jsme chtěli na poli U dubu sázet stromy. Byl to více jak rok plánování, přemýšlení, zařizování a v půlce listopadu se naše plány staly skutečností! Máme vysázenou první etapu ovocných stromů na poli.

Proč vlastně sázíme stromy na pole? Stromy rozdělí pole na menší bloky, pomohou s biodiverzitou a zlepší kvalitu půdy, za pár let dají úrodu a je to vlastně návrat k tradičnímu způsobu hospodaření – pěstování dřevin a zemědělská produkce na jednom pozemku (agrolesnictví).

Máme skvělý projekt, podle kterého jedeme a letos bylo v plánu vysadit první část ovocných stromů – to jsou podle našeho projektu dvě řady ovocných stromů. Celkem 21 stromků. Sázíme na pole, které je vedle lesa a tak se musí stromy opevnit proti nájezdům zvěře. Masivní kůly, pevná pletiva – o to byla práce náročnější.

Sázeli jsme kdouloně, višně a jeřáby. O stromky bude dobře postaráno. V jarních měsících dají nektar a pyl včelkám. Za pár let snad i nám úrodu, ze které pro vás vyrobíme nějaké zdravé dobroty.

Při výsadbě jsme měli jsme sehraný tým. Všem, kdo přišli pomoci, moc děkujeme a snad se potkáme opět za rok při pokračování.

Prohlédněte si fotky z výsadby:

Sledujte stránku projektu Agrolesnictvní na poli U dubu, kde pravidelně aktualizuji stav.