Můj primární projekt, do kterého investuji svůj čas a prostředky. Je to malé pole kousek nad letištěm Točná. Trochu bokem od všeho ruchu a ze všech stran obehnané stromy. Přečtěte si článek Jak Ježek k poli přišel a dozvíte se další podrobnosti.

Projekt je rozdělen do několika fází a finální podoby by pole mohlo dosáhnout v roce 2026. Rychlost realizace projektu bude záviset na mnoha okolnostech a také na podpoře, kterou se mi podaří získat. Můžete se také zapojit a pomoci.

První fáze projektu běží a právě startuje fáze druhá (léto 2020). O tom, co je v plánu dále můžeme popovídat třeba osobně nebo mi napište.

 1. fáze (start podzim 2019)
 2. fáze (start léto 2020)
 3. fáze (start jaro 2021)
  • Dozvíte se na začátku roku 2021 🌱

Květnatá louka

V naší krajině chybí místa, kde se může přirozeně rozvíjet luční kvítí. Místa, která neslouží pro generování zisku. Místa, která pomáhají rozmanitosti života, slouží jako životní prostor a úkryt pro mnoho živočichů. Jako zdroj obživy pro různé druhy hmyzu, nejen pro včely medonosné. Pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají k zlepšení mikroklimatu. Proto chci část pole „U dubu“ věnovat přírodě a pečovat tam o květnatou louku. Louka je založena v jeho horní části. Funkční a nadále přirozeně se rozvíjející by měla být snad již od roku 2021.

Stručný popis:

 • Podpora lokální biodiverzity a mikroklimatu
 • Významný krajinotvorný prvek
 • Rozloha 3 000 m²
 • Mezofytní květnatá louka (luční květiny 80%, traviny 20%)
 • Seč blokově v různých termínech (1 až 3x ročně)
 • Nechat vždy nějaký blok celoročně nesečen, pro podporu přezimování hmyzu

Aktuální plán:

Galerie:

Chov včel

Včely medonosné jsou fascinující stvoření, tolik toho umí a dokáží. Když se o ně člověk dobře postará, rádi se s ním o med podělí. Nedovedu si představit, že bych je ve svém malém hospodářství neměl. Včelařil už můj pradědeček.

Aktuální plán:

 • Zákonné povinnosti před pořízením včelstev (podzim 2019) ✔
 • Zajištění včelstev s termínem dodání v létě 2020 (podzim 2019) ✔
 • Příprava včelího stanoviště na poli „U dubu“ (podzim 2019 až léto 2020) ✔
 • Nastěhování včelek do jejich nových úlů (léto 2020) ✔
 • Dopřát včelkám veškerou péči pro úspěšný rozvoj a překonání první zimy (podzim 2020 až jaro 2021) ⚙
 • První med a další včelí produkty k prodeji (rok 2022)

Galerie:

Zúrodňování půdy

Pole bez zdravé půdy, to je pole bez života. Takové pole nemůže dávat dobrou a zdravou úrodu. Půda proto dostane velkou dávku organické hmoty a také dost času na odpočinek. Pak bude radost hospodařit.

Aktuální plán:

 • Poslední sklizeň sena (léto 2020) ✔
 • Úprava pH půdy, rozmetání vápenitého dolomitu (léto 2020) ✔
 • Rozmetání koňského hnoje a zaorání se stávajícím porostem (podzim 2020) ⚙
 • Odpočinek a ožívání půdy (podzim 2020 až jaro 2021)
 • Setí rostlin zlepšujících kvalitu půdy (jaro 2021)
 • Rozbor půdy se super výsledkem! (2022)

Galerie:

Výsadba stromů na poli (agrolesnictví)

Stromy na pole patří. Bylo to tak vždy, jen moderní průmyslové zemědělství je vytlačilo z polí pryč. Stromy na poli zlepšují vlastnosti půdy, dodávají jí živiny a poskytují domov užitečným organismům, mohou dávat pastvu opylovačům, dřevo nebo ovoce. Dnes se stromům na poli říká agrolesnictví a právě jeden takový malý agrolesnický systém na poli U dubu zakládáme. Projekt připravuje Zuzka z www.stromyvpoli.cz 🌳.

Aktuální plán:

 • Příprava projektu (podzim 2019 až podzim 2020) ✔
 • Výsadba první části stromů a keřů (podzim až zima 2020)
 • Výsadba druhé části stromů a keřů (podzim až zima 2021)
 • Dokončení výsadby agrolesnického systému (podzim až zima 2022)
 • Péče o stromy a keře v prvních letech (2020 až 2026)
 • Očekávání první úrody (2027)

Galerie:

Další články

15.4.2020 – 9 z 10 hrabošů si na poli nepřeje berličky pro dravce
15.1.2020 – Rozbor půdy na poli „U dubu“

Buďte v obraze

Dejte mi svůj email a jednou za čas vám odešlu Farmářův oběžník s novinkami a nabídkami, které se u mě urodily. E-mail bude sloužit jen k výše uvedeným účelům a odběr můžete kdykoli zrušit. Souhlasíte?

Twítuji přímo z pole #JežekNaPoli