Můj primární projekt, do kterého investuji svůj čas a prostředky. Je to malé pole kousek nad letištěm Točná. Trochu bokem od všeho ruchu a ze všech stran obehnané stromy. Přečtěte si článek Jak Ježek k poli přišel a dozvíte se další podrobnosti.

Projekt je rozdělen do několika fází a finální podoby by pole mohlo dosáhnout v roce 2026. Rychlost realizace projektu bude záviset na mnoha okolnostech a také na podpoře, kterou se mi podaří získat. Můžete se také zapojit a pomoci.

První, druhá i třetí fáze projektu běží. O tom, co je v plánu dále můžeme popovídat třeba osobně nebo mi napište.

 1. fáze (start podzim 2019)
 2. fáze (start léto 2020)
 3. fáze (start jaro 2021)
 4. fáze (start podzim 2021)
  • Obnova cesty podél pole a tůně pro zachytávání vody z přívalových dešťů

Květnatá louka

V naší krajině chybí místa, kde se může přirozeně rozvíjet luční kvítí. Místa, která neslouží pro generování zisku. Místa, která pomáhají rozmanitosti života, slouží jako životní prostor a úkryt pro mnoho živočichů. Jako zdroj obživy pro různé druhy hmyzu, nejen pro včely medonosné. Pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají k zlepšení mikroklimatu. Proto chci část pole „U dubu“ věnovat přírodě a pečovat tam o květnatou louku. Louka je založena v jeho horní části. Funkční a nadále přirozeně se rozvíjející by měla být snad již od roku 2021.

Stručný popis:

 • Podpora lokální biodiverzity a mikroklimatu
 • Významný krajinotvorný prvek
 • Rozloha 3 000 m²
 • Mezofytní květnatá louka (luční květiny 80%, traviny 20%)
 • Seč blokově v různých termínech (1 až 3x ročně)
 • Nechat vždy nějaký blok celoročně nesečen, pro podporu přezimování hmyzu

Aktuální plán:

Galerie:

Chov včel

Včely medonosné jsou fascinující stvoření, tolik toho umí a dokáží. Když se o ně člověk dobře postará, rádi se s ním o med podělí. Nedovedu si představit, že bych je ve svém malém hospodářství neměl. Včelařil už můj pradědeček.

Aktuální plán:

Galerie:

Zúrodňování půdy

Pole bez zdravé půdy, to je pole bez života. Takové pole nemůže dávat dobrou a zdravou úrodu. Půda proto dostane velkou dávku organické hmoty a také dost času na odpočinek. Pak bude radost hospodařit.

Aktuální plán:

 • Poslední sklizeň sena (léto 2020) ✔
 • Úprava pH půdy, rozmetání vápenitého dolomitu (léto 2020) ✔
 • Rozmetání koňského hnoje a zaorání se stávajícím porostem (podzim 2020) ✔
 • Odpočinek a ožívání půdy (podzim 2020 až jaro 2021) ✔
 • Setí rostlin zlepšujících kvalitu půdy (jaro 2021) ✔
 • Rozbor půdy se super výsledkem! (2022)

Galerie:

Výsadba stromů na poli (agrolesnictví)

Stromy na pole patří. Bylo to tak vždy, jen moderní průmyslové zemědělství je vytlačilo z polí pryč. Stromy na poli zlepšují vlastnosti půdy, dodávají jí živiny a poskytují domov užitečným organismům, mohou dávat pastvu opylovačům, dřevo nebo ovoce. Dnes se stromům na poli říká agrolesnictví a právě jeden takový malý agrolesnický systém na poli U dubu zakládáme. Projekt připravuje Zuzka z www.stromyvpoli.cz 🌳.

Aktuální plán:

Galerie:

Pěstování bylinek a dalších plodin

Jeden blok pole U dubu využijeme intenzivněji pro pěstování bylinek a dalších plodin. Bez umělých hnojiv a postřiků. Naše výpěstky nebo produkty z nich nabízíme k prodeji.

Aktuální plán:

 • Stavba oplocenky pro ochranu rostlin před obyvatelstvem lesa (jaro 2021) ✔
 • Pilotní sezóna – 1. setí bylinek (jaro až léto 2021) ✔
 • Pilotní sezóna – 1. sklizeň a produkty! (léto až podzim 2021) ⚙
 • Sázení drobných keřů a bobulovin do pole v oplocence (podzim 2021) ⚙
 • Zaběhlá praxe pěstování a zpracování bylinek! (2022 až 2023)

Galerie:

Další články

17.4.2020 – Pravá zima!
29.12.2020 – Zapojili jsme pole U dubu do výzkumu organického hnojiva
15.4.2020 – 9 z 10 hrabošů si na poli nepřeje berličky pro dravce
15.1.2020 – Rozbor půdy na poli „U dubu“

Projekt „Pole U dubu“ byl v roce 2020 podpořen grantem hlavního města Prahy.

Buďte v obraze

Dejte mi svůj email a jednou za čas vám odešlu Farmářův oběžník s novinkami a nabídkami, které se u mě urodily. E-mail bude sloužit jen k výše uvedeným účelům a odběr můžete kdykoli zrušit. Souhlasíte?

Twítuji přímo z pole #JežekNaPoli