Rozbor půdy z roku 2019 na poli U dubu hovoří jasně – půda neobsahuje téměř žádnou organickou hmotu. To velmi omezuje půdní život, samotný růst rostlin, množství zadržované vody v půdě a celkově to na kvalitě půdy jde znát. Tak jsme se pustili do oživování půdy na hospodářské části pole.

Byl konec října, chladno a na pole přijel traktor cholupických zemědělců. Přijel rozmetat hnůj. Místní zemědělci chovají koně a tak máme k dispozici ten nejkvalitnější koňský. Na hospodářskou část pole (cca 1 ha) během dopoledne postupně navozil a rozmetal asi 25t.

Hnůj na povrchu nezůstal dlouho. Aby se nevyplavovaly živiny, hned na druhý den tu byl znovu. Tentokrát s pluhem a hnůj zaoral. Spolu s ním zaoral nezanedbatelné množství biomasy z původního travnatého porostu. Pole bude do jara odpočívat. Hnůj dostane dost času, aby pracoval a obohatil tak půdu o živiny, zlepšil kvalitu a strukturu půdy. Hnůj nakrmí nespočet mikroorganismů a půda bude pomalu ožívat.

Tím nekončíme, na jaře 2021 chceme na pole vysít směsku rostlin, které budou užitečné pro včely a další opylovače a zároveň budou dále zlepšovat kvalitu půdy. Pak nás čeká další rozbor půdy, jak to asi dopadne? 😉

Sledujte stránku projektu Zúrodňování půdy na poli U dubu, kde pravidelně aktualizuji stav.