Než jsem se pustil do jakékoli činnosti na poli, odebral jsem několik vzorků půdy. Poslal je na rozbor a za pár let udělám rozbor srovnávací. Výsledky napovídají, že nás čeká ještě hodně práce.

Vzorky jsem zavezl do VÚMOP a nějaký čas si počkal na výsledky. Prozradily, že půda v horní části pole se dá klasifikovat jako jílovitohlinitá (těžká půda) a v dolní části pole jako písčitohlinitá (středně těžká půda). Tohle ale není to nejzajímavější. Člověk s trochou cviku a s rýčem v ruce na to může přijít sám. Zajímavé je to, co zůstává zraku skryto.

Důležitou informací z rozboru je velmi nízké pH půdy. Výsledky ukazuji pH 3,9 a to už hovoříme o extrémní kyselosti půdy. Velmi nízké pH ovlivňuje schopnost většiny rostlin přijímat z půdy živiny a to může velmi výrazně brzdit jejich růst. Protože na poli nebudu pěstovat borůvky, které mají kyselou půdu rády, budu muset pH půdy upravit. V plánu je rozmetat letos na poli pár tun vápnitého dolomitu, který navíc obohatí půdu o hořčík. Vyšší hodnota pH také velmi pozitivně podpoří život půdních mikroorganismů a o ty jde teď především.

Další výsledky z rozboru půdy hovoří o nízkém obsahu organické hmoty a živin. Není se čemu divit, léta byla z pole prakticky jen odebírána biomasa v podobě sena. Občas bylo přihnojeno průmyslovým hnojivem. Je to běžná praxe. Půda ale trpí, protože jí organická složka velmi chybí.

Doplnění, červen 2020: Plánovali jsme letos nacpat do půdy organickou hmotu pomocí zeleného hnojení, konkrétně použít na to krásně kvetoucí a pro včely užitečnou rostlinu Svazenku vratičolistou. Plány se ale změnily. Kvůli deštivému počasí je posunuta senoseči a svazenka zasetá v pozdějším termínu už by pravděpodobně nestačila vykvést. Také jsme museli počítat s možnostmi zemědělských služeb, aby vůbec na pole U dubu měli čas. Nakonec je domluveno na konci léta rozhodit na celé pole asi 3,5 tuny vápenitého dolomitu, 15 tun koňského hnoje a vše zaorat se stávajícím porostem trávy. Půdu se pak nechá odpočinout a na jaře 2021 bude v super kondici.

Sledujte stránku projektu pole „U dubu“, kde průběžně aktualizuji stav.