Po přívalových nebo vytrvalých deštích se podél pole U dubu vždy vytvoří dočasný vodní tok. Stahuje se tudy voda z vrchu Čihadlo a míří dolů k letišti. Bere sebou značné množství půdy a nechává za sebou hlubokou erozní rýhu a také poškozený porost na poli.

Situaci jsem dlouhodobě sledoval a každý rok to bylo stejné – erozi srovná orba a v nové sezóně se vše opakuje. Ve spolupráci s VÚMOP jsme připravili koncept několika zasakovacích tůní, které by vodu z přívalových dešťů zachytávaly. Během roku 2021 jsem projekt tůní začal připravovat a konečně na jaře 2022 přijel bagr!

Připravit plochu pro bagr bylo náročné, na místě byl neprostupný porost a několik souší bezu černého. Vše šlo pryč a bagr měl tůně hotové raz dva. Včetně přívodního koryta a rýhy v sousedním poli, která vodu zachytává a odvádí do tůní. Toto naprosto jednoduché opatření funguje bezchybně.

Vybagrování tůní byl začátek a naše práce tím teprve začíná. Tůně neměli z počátku pevné břehy a tak po každém jejich napnění vyžadovaly ruční opravy – stát po kotníky v bahně v holínkách a lopatou vyhazovat bahno a zpěvňovat břehy. Ty postupně zarůstají rostlinami a jejich kořeny břehy zpevňují. Okraje tůní jsme doplnili o vrby křehké a trojmužné. Jejich kořeny umí kraje tůní zpevnit perfektně, ale rozhodně tůně nenecháme zarůst úplně. Potřebují být přístupné a nezastíněné. Pak přitáhnou a podpoří další život ve svém okolí.

Hladina vody v tůních zatím není trvalá a voda zasakuje. Zasáknutí vody trvá dva až tři dny, dno tůně ale ani během horkých letních dní úplně nevyschlo. Až v podzimních měsících zůstávala v horní tůni trvalá louže. Časem si sedne podloží a bude v tůních držet hladina déle i v měsících letních.

Během léta několikrát prudký déšť a následná „povodeň“ dokázala naplnit obě tůně během chvíle na maximální kapacitu. Voda pak ze spodní tůně odtéká přepadem dál do remízku, kde postupně vsakuje. Do budoucna by se tam mohl najít prostor pro ještě jednu navazující tůňků.

Důležité je, že toto opatření funguje. Voda již nezpůsobuje vodní erozi a neničí porost na sousedním poli. Místo toho zůstává v tůních, pomalu se zasakuje a je užitečná pro život v okolí tůní.

Sledujte stránku projektu Tůně pro zachytávání vody z přívalových dešťů, kde pravidelně aktualizuji stav.