Když jsem získal pole do nájmu, bylo celé zatravněné a sloužilo pro výrobu kvalitního sena pro koně. Nemůžu tvrdit, že bylo něco špatně, ale nebylo to ideální místo pro rozmanitý hmyzí život. Po senoseči se tam dalo narazit snad jen na bambilión kobylek lučních. Žádná včela, čmelák, motýl. Taky co by tam dělali, když tam prakticky nic nekvetlo.

Tím prvním, co na poli chci vybudovat je květnatá louka, která bude sloužit přírodě a jako životní prostor pro rozmanité druhy hmyzu. Takových kousků země je v naší krajině nedostatek a ještě rychle ubývají. Proč? Protože člověku nepřinášejí okamžitý ekonomický zisk.

Pro louku jsem vyčlenil kolem 3 000 m² v horní části pole. Po konzultaci s místní zemědělkyní jsem vybral osivo pro mezofitní květnaté louky (luční květiny 80%, traviny 20%) a využil služeb jejich techniky. Jejich traktor zvládl orbu, přípravu pro setí a samotné setí snadno v jednom dni. Bylo to v jeden zachmuřený den na začátku podzimu. Pár dní nato začalo pršet a další dny se oteplilo. Některá semena a zvláště pak rychlé traviny již klíčí a rostou. Příležitost vyklíčit v odhalené půdě dostala také semena jednoletých bylin, se kterými budu bojovat včasnou sečí zvláště v následujícím roce. Hlavně je nenechat vysemenit, jejich úkolem je udělat stín a zajistit ideální podmínky pro zaseté luční kvítí. To v prvním roce bude hlavně zakořeňovat a do květu vyrazí až dalším rokem.

Co od květnaté louky očekávám je nárůst druhové rozmanitosti hmyzu na poli, lepší vstřebávání vody půdou a její zadržování, tím pádem i příjemnější mikroklima. Mezi lučními květinami je několik druhů, které mají rády včely medonosné, které budu na poli chovat.

Seznam lučních květin a travin:

Luční květiny

 • bukvice lékařská (Betonica officinalis)
 • černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
 • čičorka pestrá (Securigera varia)
 • hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides)
 • chrastavec rolní (Knautia arvensis)
 • chrpa luční (Centaurea jacea)
 • jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum)
 • jetel horský (Trifolium montanum)
 • jetel luční (Trifolium pratense)
 • jetel zlatý (Trifolium aureum)
 • jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
 • jitrocel prostřední (Plantago media)
 • kmín kořenný (Carum carvi)
 • kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)
 • kontryhel pastvinný (Alchemilla monticola)
 • kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
 • kozí brada východní (Tragopogon orientalis)
 • krvavec menší (Sanquisorba minor)
 • krvavec toten (Sanquisorba officinalis)
 • len vytrvalý (Linum perenne)
 • lnice květel (Linaria vulgaris)
 • lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)
 • máchelka srstnatá (Leontodon hispidus)
 • mochna přímá (Potentilla recta)
 • mrkev obecná (Daucus carota)
 • mydlice lékařská (Saponaria officinalis)
 • pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)
 • řebříček obecný (Achillea millefolium)
 • řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
 • silenka dvoudomá (Silene dioica)
 • silenka nadmutá pravá (Silene vulgaris)
 • sléz velkokvětý (Malva alcea)
 • smolnička obecná (Viscaria vulgaris)
 • svízel bílý (Galium album)
 • svízel syřišťový (Galium verum)
 • šalvěj luční (Salvia pratensis)
 • štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
 • šťovík kyselý (Rumex acetosa)
 • tužebník obecný (Filipendula vulgaris)
 • vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia)
 • zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
 • zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)

Traviny

 • bojínek hliznatý (Phleum nodosum)
 • kostřava červená (Festuca rubra)
 • kostřava ovčí (Festuca ovina)
 • lipnice luční (Poa pratensis)
 • metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa)
 • poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)
 • psárka luční (Alopecurus pratensis)
 • psineček obecný (Agrostis capillaris)
 • tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)
 • trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
 • třeslice prostřední (Briza media)

Pokud se bude zdát, že nedošlo k vyklíčení významné části zasetého osiva, tak další podzim proběhne doplňující setí. Snad nebude potřeba. Aby se květnatá louka správně rozvíjela, bude se kosit a to v několika menších blocích, v různých termínech, aby vždy zůstal nějaký životní prostor pro hmyz a další živočichy. Jedna část zůstane celoročně nekosená, pokaždé jiná, pomůže to tak některým druhům hmyzu pro úspěšné přezimování. Posekaná hmota se z louky odstraní.

Tak držte palce a podívejte se na stránku projektu Květnatá louka na poli „U dubu“, kde pravidelně aktualizuji stav.