Uplynuly dva měsíce od prvního kosení květnaté louky a ta se za tu dobu proměnila k nepoznání. Dokonce některé byliny stihly již tento rok vykvést a udělat nám velkou radost.

Většina zasetých bylin rozkvete až příští rok. 14 ze 42 vysetých bylin to stihlo již v prvním roce do začátku července. Z každé nově objevené kvetoucí rostliny jsem měl velkou radost a snažil se ji určit. Prohlédněte si galerii s popisky.

Samostatnou kategorií jsou traviny. Vyseto bylo 11 druhů a jejich určení je pro mě mnohem náročnější. Zatím jsem s jistotou určil jen dva druhy a na další se chystám. Děkuji za pomoc při určování Jitce.

Louku jsem kvůli jednoletým rostlinám v průběhu června částečně posekal motorovou kosou, kterou mi daroval René. Moc díky, funguje skvěle. A posečením také připravil terén pro sbírání kamenů, kterých je na louce požehnaně. Každý kámen, který zmizí z louky, znamená o jeden zub na ostří kosy méně nebo ušetření žacího nože bubnové sekačky.

Rozkvetlé květiny nám dělají radost, ale co ta starost? Tou je jedna obyčejná rostlina, která se na louce probouzí v hojném počtu. Je to Šťovík tupolistý a postupně začíná na louce převládat. Chystáme se na něj a nesmíme mu dovolit vysemenění. Třeba nám s tím pomůže Mandelinka ředkvičková.

Sledujte stránku projektu Květnatá louka na poli „U dubu“, kde pravidelně aktualizuji stav.