Tak nám skončil včelařský rok a začal nový. Ano, včelařský rok končí na přelomu července a srpna. Od této chvíle se již včely připravují na přezimování a novou sezónu. Tak jak nám to se včelami letos šlo?

V dosahu našich včel bylo letos několik polí s řepkou a tak bylo na konci května dost práce. Snůška byla bohatá a vzali jsme si od včel téměř 80 kg světlého, moc dobrého, převážně řepkového medu. Zároveň jsme pokračovali v rozšiřování včelstev a teď v srpnu už můžeme říci, že úspěšně a v naší včelí školce máme dalších 5 nových včelstev. Jsou již téměř připraveny na zimování. Pokud nenastane žádný větší problém, budeme na jaře hospodařit s deseti včelstvy.

V okolí naší včelnice včely po odkvětu řepky nestrádaly. V dosahu kvetla lípa, hořčice, jetel inkarnát a hlavně značný kus našeho pole s loukou a loni zasetou nektarodárnou směsí. Později včely měly k dispozici rozkvetlé slunečnice, svazenku, měsíček, dobromysl, chrpu a dostatek pylu si nasbíraly i na diviznách a pelyňku. Pro zdraví včel je pestrost snůšky důležitá a tu se nám u nás na poli a jeho okolí zatím daří zajišťovat.

Med z květnového vytáčení je již vyprodán, ale právě nabízíme med z vytáčení červencového. Není ho mnoho a tak se může stát, že až se k vám tento farmářovo zápisek na blogu dostane, bude již také vyprodán.

Toto léto měly naše včely štěstí, protože hned na sousedním poli rozkvetla pohanka. Je to nektarodárná rostlina a za dobrých podmínek, které prozradí její pronikavá vůně, dává nektaru opravdu hodně. Poslední červencové vytáčení nám dalo právě med pohankový. Ten je velmi ceněný a zdravý. Nemáme ho mnoho a máme ho schovaný převážně pro naše podporovatele na www.pickey.cz/farmarjezek.

Sledujte stránku projektu Chov včel na poli „U dubu“, kde pravidelně aktualizuji stav.