Navrátit půdě život, aby byla zdravá a úrodná, to je dlouhodobý proces. Vyžaduje hodně času. Vhodnými opatřeními je tomu možné výrazně napomoci. Pracujeme na tom.

Začali jsme rozborem půdy, následovalo rozmetání vápenitého dolomitu pro úpravu pH půdy a potom rozmetání a zaorání velkého množství organické hmoty. Letos na jaře se pokračovalo vysetím směsi rostlin, které dají půdě hustou pavučinu kořenů a tím i organickou hmotu a některé druhy budou navíc do půdy vázat vzdušný dusík.

Vysetá směs:

Jetel luční, jetel nachový, kmín, svazenka vratičolistá, štírovník růžkatý, vikev setá, vojtěška setá.

Již na podzim bylo při sázení stromů na poli poznat, že tato opatření kvalitě půdy velmi napomáhají. Půda je méně utužená, má více droptovitou strukturu a například kořeny vojtěšky jsme nacházeli už i v půlmetrové hloubce. O této rostlině je známo, že umí kořenit až do pětimetrové hloubky.

Vysetá směs rostlin má ještě další dva neméně důležité úkoly. Poskytovat nektar a pyl hmyzu a po dozrání semen sloužit ptactvu jako obří polní krmítko. Oboje již letos zfungovalo skvěle.

Sledujte stránku projektu Zúrodňování půdy na poli U dubu, kde pravidelně aktualizuji stav.